REGULAMIN

REGULAMIN

  1. Organizatorem szkoleń i treningów jest LTA Katarzyna Jakubowska, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Nulla 4/1, NIP 8942810401. Szkolenia organizowane są pod marką Let’s DOG. DOGadaj się ze swoim psem. 
  2. Zgłoszenie się i udział w którymkolwiek z organizowanych przez Szkołę Let’s DOG wydarzeń (szkoleń, treningów, warsztatów, spotkań i innych form aktywności) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Szkolenia odbywają się na placu treningowym szkoły lub w innym miejscu wyznaczonym przez trenera lub w formie wizyty domowej w zależności od potrzeb szkolenia.
  4. W szkoleniu mogą wziąć udział psy zdrowe, w każdym wieku, bez względu na rasę i płeć wraz z właścicielem bądź opiekunem za zgodą właściciela, zwanym dalej PRZEWODNIKIEM PSA.
  5. Warunkiem udziału psa w szkoleniu jest posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. W przypadku psów poniżej 4 miesiąca życia warunkiem udziału jest posiadanie minimum drugiego szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym. 
  6. Przewodnik psa ma obowiązek przekazać Trenerowi prowadzącemu zajęcia wszystkie ważne informacje dotyczące stanu zdrowia psa tj. informacje o przebytych chorobach, alergiach, bądź kontuzjach, które mogą mieć istotny wpływ na przebieg szkolenia.
  7. Przewodnikiem psa w trakcie szkolenia może być jedynie osoba pełnoletnia. W indywidualnych przypadkach trener może dopuścić jako przewodnika psa osobę która ukończyła 15 lat pod warunkiem obecności rodzica lub opiekuna na zajęciach. Osoby poniżej 15 roku życia nie mogą brać udziału w szkoleniu jako przewodnicy. Taka osoba może uczestniczyć w zajęciach jedynie w charakterze obserwatora.